Archives

MvH

MvH werd gecoacht door een coach i.o. tijdens de opleiding

“Het coachingstraject was een zeer boeiend en motiverend traject. De belangrijkste winstpunten uit dit traject zijn voor mij persoonlijk de groei die ik heb doorgemaakt op de competenties “planning”,“zelfstartend vermogen” en “assertiviteit/lef”. Ik ben me tijdens het traject bewust geworden van belemmerende factoren in mijn functioneren. Ik heb deze patronen waar mogelijk doorbroken en heb geleerd hoe ik dit kan herkennen en kan corrigeren als ik opnieuw in oud gedrag verval. De aangereikte tools zorgen er tevens voor dat ik de ingezette positieve ontwikkeling in mijn functioneren op eigen kracht kan voortzetten en uitbouwen in de nabije toekomst. Ik ben de coach en de organisatie dankbaar voor het feit dat ik hieraan mocht deelnemen. Ik zou mensen die hun performance graag willen upgraden sterk aanraden een soortgelijk traject te gaan volgen vanwege het hoge rendement binnen een korte periode.

Andre

Andre werd gecoacht door een coach i.o. tijdens het opleidingstraject

“In de periode januari t/m maart 2012 ben ik gecoacht door een coach van ExtraMile. Het resultaat na drie maanden was verbluffend. De coaching van ExtraMile heeft mij geholpen in zowel mijn persoonlijke en zakelijke ontwikkeling. De aangereikte gereedschappen gaven mij de support en richting om meer gestructureerd te werken, samenwerking binnen teams te verbeteren, om focus te realiseren gedurende dagelijkse werkzaamheden, verstoringen in resultaten te verhelpen en te excelleren successen. Ik zou een ieder deze coaching willen aanbevelen.”

 

MvH

MvH was coached by a coaching during the program

“The coaching program was an interesting and motivating trajectory. The most important results I gained was the growth I experienced on skills such as “planning”, “drive” and “assertiveness/courage”. During the program I became conscious of impediments in my functioning. I broke the patterns where it was possible and I learned how I can recognize these patterns and how I can correct it when I fall back into old behaviour. The tools I learned support me that I can continue expanding these positive developments on my own. I am grateful to the coach and the organisation that I had the opportunity to participate. I would recommend this to people who want to upgrade their performance, because of the many results in a short period of time.

Andre

Andre was coached by a coach during the program

“In the period January till March 2012 I was being coached by a coach from ExtraMile. The results after three months were astounding. The coaching from ExtraMile helped me in my personal as well as in my business development. The tools I learned gave me support and direction to work in a more structured way, to improve cooperation within teams, to be more focused during daily activities, to solve disruptions and to excel in successes. I would recommend this coaching to everyone.”

Cesar Lopes

“In 2010 heb ik mijn opleiding gevolgd bij ExtraMile Academy. Het mooie van het programma vond ik dat ik als eerst aan mijn eigen prestaties ging werken voordat ik anderen daarop kon coachen. De tools gebruik ik nog dagelijks en natuurlijk ook in mijn coaching gesprekken. Naast persoonlijke coaching en koppel coaching gebruik ik de tools ook bij al mijn andere werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld tijdens het lesgeven op de Hogeschool in Rotterdam.”

Gerard Jansen

“Ik heb veel geleerd in de opleiding en vooral van de trainer. Sinds tijden heb ik niet met zoveel interesse en genoegen wat nieuws geleerd. Inhoud, sfeer, leiding en de groep waren aanleiding met plezier aan de opleiding deel te nemen. Met name de werkwijze van de trainer sprak mij zeer aan. Het directe, heldere en analyserende heeft mij veel gebracht!”

Noreen Tulner

“In kort tijdsbestek leerde ik de vaardigheden en de houding die horen bij een professionele coach. Hier kreeg ik de structuur om van mijn passie een veelbelovend product te maken in de markt. Wat ik ook als prettig heb ervaren in de opleiding is dat er veel aandacht is voor marketing. Inmiddels heb ik mijn eigen bedrijf opgestart en ben ik werkzaam als zelfstandig coach!”

Ruud de Goeij

“Met het volgen van de Coachopleiding van ExtraMile vielen de laatste puzzelstukjes op hun plek. Wat ik voorheen nog wel eens miste in mijn coaching, is nu compleet door de opleiding. Personen die ik begeleid en heb begeleid zijn laaiend enthousiast over de resultaten! Daarbij is het fijn om terug te kunnen vallen op de mensen van ExtraMile. Dat versnelt niet alleen mijn leerproces, maar ook die van mijn klanten!”

Susanne van Elteren

“Mijn opleiding bij ExtraMile Academy heb ik gevolgd in 2011. Tijdens de opleiding heb ik direct mijn eigen prestaties ge-upgrade in mijn functie als projectleider, door de opbouw van de opleiding. Op dit moment gebruik ik de tools tijdens mijn coachingsgesprekken. Daarnaast vorm ik een regionaal shared service centre door het samenvoegen van verschillende backoffces. Hierbij gebruik ik dagelijks de tools en ervaar ik dat mijn team daarmee snel en makkelijk “vliegt” naar ons doel.”

Cesar Lopes

“In 2010 I enrolled in the program of ExtraMile Academy. What I like about the program is that I worked on my own performance first before coaching others in it. I still use the tools on a daily basis and of course in my coaching conversations. Next to personal coaching and couple’s coaching I use the tools in my other activities, such as teaching at the Hogeschool in Rotterdam.”